Financování nákupu strojů a zařízení

  • Potřebujete pro Vaši společnost nakoupit technologické celky, stroje nebo zařízení?
  • Nemůžete je ale zaplatit najednou nebo Vám na ně chybí finanční prostředky?
  • Nebo byste rádi využili možnosti daňové optimalizace?
Pak využijte některou z forem financování nákupu technologie s možností rozložení splátek na delší období.

Leasing

V případě zájmu o financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru Vám můžeme doporučit využití služeb společnosti ESSOX, se kterou úspěšně spolupracujeme již několik let.
Pro vyřízení budete zřejmě potřebovat:
Právnická  osoba :
-výpis z obchodního rejstříku (kopie) + OP
-osvědčení o registraci DIČ
-účetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 ukončená období
-kopie daňového přiznání potvrzeného FÚ včetně příloh za poslední rok
-vyplněná žádost o poskytnutí leasingu
Essox
Fyzická osoba - podnikatel :
-živnostenský list + OP
-osvědčení o registraci DIČ
-kopie daňového přiznání potvrzeného FÚ včetně příloh za poslední 2 roky
-firmy účtující v rámci podvojného učetnictví :
účetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 ukončená období
vyplněná žádost o poskytnutí leasingu

Fyzická osoba - nepodnikatel :
-doklad totožnosti - občanský průkaz, řidičský průkaz, pas (dle úředního požadavku)
-aktuální potvrzení o výši příjmu, výměr důchodu, atp. - dokumenty nesmí být starší víc než jeden měsíc (dle aktuálních požadavků společnosti ESSOX)


Prodej na splátky

Stálým a spolehlivým odběratelům poskytujeme možnost odložených splátek za nakoupené zařízení, přičemž rozsah splátek a doba splácení jsou předmětem individuálních dohod. Podmínkou této formy splácení je úhrada stanovené části předem či hotově a její poskytnutí usnadní zajištění záruky ze strany odběratele.


 
Joomla SEO powered by JoomSEF